مشاوره سرمایه گذاری

یکی از مهم‌ترین وظایف مؤسسات ارایه دهندۀ خدمات مالی، کمک به بنگاه­های اقتصادی در تامین منابع مالی و معرفی فرصت­ های سرمایه­ گذاری سودآور به سرمایه­ گذاران می­ باشد. این موسسات با این کار نقش شایانی را در تخصیص بهینة منابع در اقتصاد ایفا می ­نمایند. شرکت‌ درسا صنعت تهران در دپارتماتن سرمایه گذاری با دارابودن تحلیلگران و متخصصان این امر، فرصت­ های سرمایه ­گذاری بهینه را شناسایی و با توجه به میزان ریسک ­پذیری سرمایه­ گذاران، رهنمودهای لازم را به ایشان ارائه می­ نماید.

روش تامین های مالی

الف : تامین مالی از منابع داخلی

– افزایش سرمایه از محل سود انباشته ، آورده نقدی و مطالبات ، صرف سهام

– فروش دارائی

– جاری شرکاء

ب: تامین مالی از منابع خارجی

– تسهیلات بانکی بانک‌ها و موسسات بین المللی

– تسهیلات اعتباری خارجی میان مدت (فاینانس(

– تسهیلات اعتباری خارجی کوتاه مدت (ریفاینانس)

– نسیه (یوزانس(

– حساب ها و اسناد دریافتنی

– پیش دریافتها